Asmar Holding İnsan Kaynakları

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda rekabet gücünü arttırarak kaliteli ürün ve hizmet ile sektördeki lider konumunu sürdürmek için nitelikli işgücünü Asmar Holding A.Ş. bünyesine katarak adil, şeffaf ve söz hakkı tanıyan sitemler kurmak, çalışanların potansiyellerini ortaya çıkartmak için imkan sağlamak, çalışanların kendilerine ve şirketimizin geleceğine katkı sağladığı yüksek performanslı, eğitim ve gelişim odaklı programlar hazırlamak, ödüllendirme sistemleri uygulamak, çalışan bağlılığını arttırmaya yönelik aksiyonlar almak ve sürekliliği sağlamaktır.

 

İnsan Kaynakları olarak;

  • İşe alım ilan sürecinden başlayarak işe yerleştirmede, performans değerlendirilmesinde, kariyer planlamasında, terfilerde, eğitim ve gelişim faaliyetlerinde, ücret politikasında adil ve şeffaf davranan ve ayırım yapmayan,
  • Cinsiyet, din, dil, mezhep, ırk, medeni hal, siyasi düşünce, engellilik vb. sebeplerle ayırım yapmadan sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sunan,
  • “Sürekli Gelişimi” benimseyerek oluşturulan Asmar Holding Eğitim Portalı ile eğitim programları uygulayan, geliştiren, takip eden ve ölçen, 
  • Şirket içerisinde etkin iletişim ve işbirliğine önem veren,
  • Süreçlerin kişiye bağımlı olmaması için sistemlere yatırım yapan,
  • Çalışanların organizasyona bağlılığını önemseyen ve sürdürebilir kılan, çalışan memnuniyetinin arttırılması adına gerekli aksiyonları alan,
  • Üretenleri ve yönetenleri süreçlerin içine katan ve sonuçlardan sorumlu kılan,
  • Çalışanları, yüksek performans göstermeleri için destekleyen, yetkelendiren ve üstün performansı ödüllendiren bir yönetim şeklini benimseriz.

 

Asmar Holding A.Ş. ailesinin üyesi olan ekip arkadaşlarımızdan görev tanımları doğrultusunda; değişime açık, inovatif düşünen, müşteri ve hizmet odaklı, dijital becerilerini geliştiren, stratejik düşünen, güvenilir, etik değerlere bağlı, genel kurallara uyum gösteren, zamanı etkin kullanan, verimli olan, şirket kültürünü benimseyen, şirketini iç ve dış paydaşlara karşı temsil eden, sistemli ve işbirlikçi birer çalışan olmalarını bekleriz.