Asmar Holding İnsan Kaynakları

PERSONEL SEÇİMİ VE İŞE ALMA


Asmar Holding’in personel seçimi, mevcut pozisyon açıklarını belirlenip, vizyon, misyon, hedef ve kurum kültürü doğrultusunda farklı kaynakları kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Seçimler, kurumun değerlerini ve işin yetkinliklerini tam olarak karşılayacak, performansları ile fark yaratacak profesyoneller arasından, çağdaş teknikler kullanarak yapılmaktadır.. Kişileri bir yandan işin gerekleri doğrultusunda değerlendirilirken, diğer yandan da davranışsal eğilimleri yönünden profillerini belirleyerek en etkin yönlendirme yapılmaktadır. Personel seçiminde, kadroların nicelik ve niteliğinde iş planları ile bütünleşik olmasını esas alınmaktadır.Hedefimiz hem içimizdeki yüksek performans ve potansiyeli çalışanlarımızı bünyede tutmak hem de yüksek nitelikli gençler ve profesyoneller için Asmar Holding’le çalışmayı öncelikle tercih edecekleri bir kurum haline getirmektir.

PERSONEL SEÇİMİ VE İŞE ALMA


Asmar Holding’in personel seçimi, mevcut pozisyon açıklarını belirlenip, vizyon, misyon, hedef ve kurum kültürü doğrultusunda farklı kaynakları kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Seçimler, kurumun değerlerini ve işin yetkinliklerini tam olarak karşılayacak, performansları ile fark yaratacak profesyoneller arasından, çağdaş teknikler kullanarak yapılmaktadır.. Kişileri bir yandan işin gerekleri doğrultusunda değerlendirilirken, diğer yandan da davranışsal eğilimleri yönünden profillerini belirleyerek en etkin yönlendirme yapılmaktadır. Personel seçiminde, kadroların nicelik ve niteliğinde iş planları ile bütünleşik olmasını esas alınmaktadır.Hedefimiz hem içimizdeki yüksek performans ve potansiyeli çalışanlarımızı bünyede tutmak hem de yüksek nitelikli gençler ve profesyoneller için Asmar Holding’le çalışmayı öncelikle tercih edecekleri bir kurum haline getirmektir.